صفحه ها
دسته
دوستان وبلاگي
منابع و ماخذ وبلاگ
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 0
تعداد نوشته ها : 352
تعداد نظرات : 72
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

محققان دانشگاه تربیت مدرس در پژوهشی تاثیر پیوند همزمان سلول‌های بنیادی مزانشیمال انسانی با سلول‌های بنیادی خونساز مشتق از خون بند ناف را در لانه گزینی سلول های 34CD در حیوان تابش دیده از اشعه گاما با استفاده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی مورد بررسی قرار دادند. دکتر علی اکبر موثق‌پور، دانش‌آموخته رشته هماتولوژی و بانک خون دانشگاه تربیت مدرس که این پژوهش را در قالب رساله دکتری تخصصی خود انجام و ارائه داد در خصوص اهداف این طرح گفت: « مطالعات متعددی در سالیان اخیر صورت پذیرفته که از انواع مختلفی از نانوذرات اکسیدآهن برای نشان‌دار کردن سلول های پستانداران استفاده کرده‌اند تا مهاجرت آنها را در شرایط IN VIVO با تکنیک تصویربرداری مغناطیسی مورد ارزیابی قرار دهند. هدف از این مطالعه در مرحله اول این بود که بتوان سلول‌های بنیادی را به صورت کارآمدی با مواد حاجب و عوامل انتقال‌دهنده که دارای مجوز استفاده بالینی از FDA  هستند، نشان‌دار کرد.» وی افزود: « از فروموکساید که حاوی نانو ذرات اکسید آهن با پوشش دکسترانی هستند به عنوان ماده حاجب و از پروتامین سولفات به عنوان انتقال دهنده کاتیونی برای تسهیل انتقال نانوذرات به داخل سیتوپلاسم سلول های بنیادی استفاده شد تا در نهایت بتوان سلول‌های مذکور را بعد از پیوند در داخل بدن موجود زنده با استفاده از دستگاه تصویربرداری مغناطیسی کلینیکی با قدرت 5/1 تسلا مورد ردیابی قرار داد.» موثق‌پور در ادامه تشریح اهداف مطالعات خود گفت: «هدف بعدی در این تحقیق نشان دادن تاثیر سلول‌های بنیادی مزانشیمی در جایگزینی سلول های بنیادی خون ساز با استفاده از روش غیر تهاجمی MRI بود. بعد از نشان‌دار کردن سلول های بنیادی خون ساز، توانایی عملکردی و میزان کمی آهن جذب شده تعیین شد. نشان‌دار کردن سلول‌ها، هیچ اختلال عملکردی و مرفولوژیکی ایجاد نکرد.» به گفته وی، با این روش سلول های بنیادی خون ساز 100 درصد با مواد حاجب نشان دار شده و میزان جذب سلولی نیز حدود 9/1 پیکوگرم به ازای هر سلول به دست آمد.  وی با اشاره به پرتودهی موش ها با دز کشنده،‌ ادامه داد: « موش ها قبل و بعد از پیوند مورد تصویربرداری مغناطیسی قرار گرفتند. کاهش بارز در سیگنال T2 مغز استخوان پس از تزریق سلول های نشاندار مشاهده شد.» به منظور ارزیابی تاثیر سلول های بنیادی مزانشیمی در جایگزینی سلول های 34CD، سلول های نشاندار فوق سلول های بنیادی مزانشیمی به موش پرتو تابیده شده تزریق شدند. موثق پور تصریح کرد: «سلول های بنیادی مزانشیمی نقش برجسته‌ای در جایگزینی سلول های بنیادی تزریق شده ایفاء می‌کنند. کاهش شدت سیگنال مغز استخوان به صورت چشمگیری در تزریق همزمان با سلول های بنیادی مزانشیمی افزایش می‌یابد.» وی خاطرنشان کرد: «پیوند همزمان سلول های بنیادی خون ساز با سازمان تامین اجتماعی مزانشیمی در مقایسه با تزریق تنهای سلول های بنیادی خون ساز، زمان جایگزینی این سلول ها و ماگزیمم کاهش سیگنال را به 24 ساعت کاهش می‌دهد. برای تایید بیشتر تاثیر سلول های بنیادی مزانشیمی، کلونی‌های طحال پس از پیوند مورد ارزیابی گرفت که نتایج به دست آمده از این مطالعه نیز شبیه یافته‌های به دست آمده از MRI است.» به گفته این محقق، مشاهدات به دست آمده در این مطالعه موید این مطلب است که با نشاندار کردن سلول با عوامل کنتراست مناسب می‌توان موجب تسهیل در ارائه روشی غیر تهاجمی برای آزمایشات کلینیکی باشد تا بدین وسیله ترافیک سلولی در بدن موجود زنده مورد ارزیابی قرار گیرد.

منبع :

http://www.iranbmemag.com


سه شنبه پانزدهم 11 1387
X